Részletfizetésről

A Vht. 52/A. § értelmében a végrehajtó az adós kérelmére egyebek mellett akkor állapíthat meg részletfizetést, ha az adós:

– a végrehajtandó követelés egy részét már megfizette, és
– a részletfizetés megállapítása iránti kérelmet előterjeszti a végrehajtónál.

A részletfizetés iránti kérelemben célszerű megjelölni azt a havi összeget, ami az adós rendelkezésére áll a fennálló tartozás törlesztésére. A törlesztésre célszerű minél magasabb havi összeget fordítani, mivel a részletfizetés megállapítása nem jelenti a kamatozás leállítását.

Ha az adós ellen több végrehajtás folyik, akkor csak valamennyi végrehajtásra lehet részletfizetést megállapítani. Az adós ellen folyó több végrehajtás esetén a végrehajtó csak kétféleképpen járhat el: vagy minden ügyben megállapítja a részletfizetést, vagy egyik ügyben sem állapít meg részletfizetést, ezért már a részletfizetés előterjesztésekor érdemes figyelni a részletfizetés megállapítását esetleg akadályozó alábbi okok elhárítására.

A végrehajtó az adós kérelmére nem állapíthat meg részletfizetést, ha a részletfizetés iránti kérelem nem valamennyi ügyre vonatkozik.

A részletfizetési kérelemből ki kell tűnjön, hogy a részletfizetés az adós elleni valamennyi ügyre vonatkozik, ezért a kérelemben vagy fel kell sorolni az adós ellen folyó összes végrehajtási ügy számát, vagy a kérelemben olyan megfogalmazást kell használni, hogy teljesüljön a szükséges feltétel.

Például: „Alulírott adós [név, cím, születési hely, idő, anyja neve] kérem a részletfizetés megállapítását az ellenem folyó valamennyi végrehajtási ügyben.”

A végrehajtó az adós kérelmére nem állapíthat meg részletfizetést, ha a részletfizetés iránti kérelem előterjesztéséig még nem történt teljesítés az adós ellen folyó valamennyi ügyben.

A részletfizetés előterjesztése előtt az adós ellen folyó valamennyi ügyben szükséges, hogy a tartozás egy része (lehetőleg legalább egy részletnyi összeg) megfizetésre vagy átutalásra kerüljön: az összeg teljesíthető a végrehajtó letéti számlájára. A befizetés pontos beazonosítása érdekében közleményként fel kell tüntetni az adós nevét és a végrehajtási ügy számát. Több végrehajtási ügy esetén a befizetéseket érdemes ügyenként külön-külön megtenni.

A végrehajtó az adós kérelmére nem állapíthat meg részletfizetést, ha az adóssal szembeni végrehajtási ügy adótartozás vagy adók módjára behajtandó köztartozás behajtására folyik. Az ilyen végrehajtások alatt lévő adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozást célszer minél hamarabb kiegyenlíteni, így ezt követően már lehetségessé válik az egyéb végrehajtási ügyekben a részletfizetés megállapítása.

A végrehajtó az adós kérelmére nem állapíthat meg részletfizetést, ha az a részletfizetés olyan alacsony összegben történne, hogy belátható időn belül nem kerülne kiegyenlítésre a teljes tartozás. Minél rövidebb futamidő alatt kiegyenlítést nyerhet a fennálló tartozás, annál valószínűbb, hogy a végrehajtó meg tudja állapítani a részletfizetést, és a végrehajtást kérő is elfogadja a végrehajtó rendelkezését.

Ha az adós rendelkezésére álló havi összeggel az első befizetést követően fennmaradó teljes tartozás 12 hónap alatt – magánszemély végrehajtást kérő esetén 6 hónap alatt – kiegyenlítésre kerül, úgy a részletfizetés megállapítását követően mást nem kell tenni, mint a részletfizetésre megállapított havi összeget a megállapított határidőben a teljes tartozás kiegyenlítéséig teljesíteni a végrehajtó letéti számlájára.

A 12 hónapnál hosszabb – magánszemély végrehajtást kérő esetén 6 hónapnál hosszabb – futamidejű részletfizetés esetén a végrehajtást kérő jelezheti a végrehajtó felé, hogy nem járul hozzá a részletfizetéshez. Ilyenkor a végrehajtó le kell csökkentse a futamidőt 12 , illetve 6 hónapra. Már a kérelemben célszerű megjelölni azokat a körülményeket, amelyekből kiderül, hogy magasabb összegű részletfizetést már valóban nem tud teljesíteni au adós, például a család havi jövedelmét és a szükséges havi kiadásokat.

Érdemes felkeresni a végrehajtói irodát ügyfélfogadási időben, amennyiben bizonytalan a folyó végrehajtások, a fennálló tartozások vagy a részletfizetéssel kapcsolatban, ha az adós részéről van akarat a tartozások kifizetésére, és vállalja az olyan összegű havi részletfizetést, amellyel a tartozásai belátható időn belül kifizetésre kerülnek, munkatársaink segítenek megtalálni a személyre szabott optimális részletfizetési módozatot.