Jogszabályok

 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. Tv. (Vht.)
 • a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002.(I.17.) IM rendelet
 • a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet
 • a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az ingatlan-nyilvántartásról 1997. évi CXLI. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
 • a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény
 • a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény
 • a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (Aretv.)
 • a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló (X. 4.) Korm. rendelet
 • a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
 • az önálló bírósági végrehajtó intézkedés ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárás nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet